Firma współpracująca z Andersen Global w Polsce

Wydatki na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych

Termin: 26 września 2018 r. (środa)

Miejsce szkolenia: Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 59, Warszawa

Prelegenci: Anna Łaszczuk i Arkadiusz Żurawicki

 

Temat seminarium:

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych. Stosowanie nowych przepisów w praktyce powoduje wiele trudności. Świadczy o tym liczba wydanych interpretacji indywidualnych dotyczących tego zagadnienia. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnienia w przedmiocie stosowania nowych przepisów. Wyjaśnienia oraz najciekawsze interpretacje indywidualne będą szczegółowo omawiane na prowadzonym przez nas seminarium. W drugiej jego części skupimy się na praktycznych aspektach sporządzania dokumentacji cen transferowych dla zakupu usług niematerialnych oraz omówimy korzyści związane z uzyskaniem tzw. APA.

 

Cel:

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami i przedstawienie praktycznych działań, które mogą podjąć podatnicy w celu zminimalizowania ryzyka podatkowego związanego z nowymi przepisami.


Szczegółowy program seminarium:


Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne
Praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji cen transferowych dla zakupu usług niematerialnych
Agenda:

09:00 - 09:15  -  wprowadzenie
09:15 - 10:45  -  pierwsza część szkolenia
10:45 - 11:00  -  przerwa kawowa
11:00 - 12:00  -  druga część seminarium
12:00 - 13:00  -  lunch

 

Kwestie organizacyjne:

Cena: 295 zł plus VAT
Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
RVSP: Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września na adres: o.borzuchowska@aztaxlegal.pl lub telefonicznie: 22 690 08 68.
Zgłoszenie winno zawierać imiona i nazwiska uczestników, nazwę firmy oraz NIP, a także dane kontaktowe.
Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Zgłoszenie stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

Informacje o A2Z Tax&Legal Matyka i Wspólnicy sp.k. oraz Andersen Global:

A2Z Tax&Legal jest firmą świadczącą usługi doradztwa podatkowego i prawnego. Poprzez inne podmioty z grupy A2Z Tax&Legal oferuje także usługi księgowe, compliance oraz przedstawicielstwo podatkowe VAT. Najwyższa jakość usług, szybkość działania, jasne i uczciwe zasady rozliczeń, w połączeniu z rzetelnym przygotowaniem do każdego realizowanego przez nas projektu pozwalają nam budować długotrwałe i partnerskie relacje z Klientami.

A2Z Tax&Legal jest firmą współpracującą z Andersen Global w Polsce. Andersen Global to międzynarodowa organizacja, która zatrudnia ponad 3.500 pracowników i posiada biura w 110 lokalizacjach. Andersen Global jest budowany z myślą, aby zapewnić Klientom z całego świata najlepsze i najbardziej wszechstronne usługi świadczone przez najlepszych specjalistów o najwyższych standardach.

 

Sylwetki prelegentów

 

Member
Anna Łaszczuk

Adwokat i doradca podatkowy specjalizujący się w prawie podatkowym z 7 letnią praktyką zawodową w międzynarodowych kancelariach prawnych i firmach doradczych. Uczestniczyła m.in. w pracach legislacyjnych nad stworzeniem przepisów dotyczących tzw. odwróconego VAT w sektorze handlu sprzętem elektronicznym w Polsce, wspierała klientów w sporach z organami celnymi i skarbowymi. Przeprowadziła ponad 30 szkoleń i warsztatów. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 prowadziła zajęcia dla studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Prawo do kompetencji”.

Member
Arkadiusz Żurawicki

Partner w A2Z Tax&Legal, od ponad 15 lat specjalizuje się w doradztwie w zakresie cen transferowych. Doradza polskim i międzynarodowym firmom w zakresie zarządzania ryzykiem, projektowania i dokumentowania polityki cen transferowych. Wspiera klientów w sporach z organami podatkowymi, choć preferuje dobre uprzednie przygotowanie klientów w taki sposób, by sporu uniknąć. Zdobył szerokie doświadczenie w zakresie projektów dotyczących restrukturyzacji i wdrażania nowej polityki cen transferowych. Jego głównym obszarem zainteresowania jest zastosowanie cen transferowych w optymalnym i bezpiecznym planowaniu nowej działalności. Arkadiusz przeprowadził wiele szkoleń z zakresu cen transferowych.

Najwyższa jakość usług, szybkość działania, jasne i uczciwe zasady rozliczeń w połączeniu z rzetelnym przygotowaniem do każdego realizowanego przez nas projektu pozwalają nam budować długotrwałe i partnerskie relacje z Klientami.

Dbamy o to, aby nasz zespół tworzyli ludzie z pasją, szeroką wiedzą na temat podatków, prawa i rachunkowości, umiejący przekazać swoją wiedzę w jasny i zrozumiały sposób.

Sukces naszej pracy definiujemy jako możliwość takiego współdziałania z Klientami, aby nasza praca nie zakłócała ich bieżącej działalności, a proponowane przez nas rozwiązania były zgodne z przepisami, pragmatyczne i łatwe do wdrożenia.

office@aztaxlegal.pl
rekrutacja@aztaxlegal.pl